พิษรัก วิวาห์ร้าว

  • 42,443 ทั้งหมด
  • 0 ความคิดเห็น
พิษรัก วิวาห์ร้าว

เธอถูกจองจำด้วยคำว่า บุญคุณ

โดนผลักไสให้ตกอยู่ในบ่วงร้าวของชายไร้หัวใจ

ใหญ่ อาชา ผู้ตีค่าหญิงสาวทุกคนไม่ต่างจากดอกหญ้า

ไม่มีค่าหรือราคาใดๆ ด้วยความเกลียดสุ่มแน่นอยู่ในอก
เลือกตอน

ตอน ชื่อตอน
1 บทนำ
2,893 | 0 | 17 ก.ค. 2560
2 ตอนที่ 1 วิวาห์ร้าว (1)
2,562 | 0 | 17 ก.ค. 2560
3 ตอนที่ 1 วิวาห์ร้าว (2)
2,192 | 0 | 19 ก.ค. 2560
4 ตอนที่ 2 หัวใจมีเงา (1)
1,812 | 0 | 20 ก.ค. 2560
5 ตอนที่ 2 หัวใจมีเงา (2)
1,234 | 0 | 23 ก.ค. 2560
6 ตอนที่ 3 เฉยชา (1)
1,397 | 0 | 27 ก.ค. 2560
7 ตอนที่ 3 เฉยชา (2)
1,151 | 0 | 29 ก.ค. 2560
8 ตอนที่ 3 เฉยชา (3)
1,289 | 0 | 01 ส.ค. 2560
9 ตอนที่ 4 กำแพงทิฐิ (1)
1,080 | 0 | 03 ส.ค. 2560
10 ตอนที่ 4 กำแพงทิฐิ (2)
1,110 | 0 | 07 ส.ค. 2560
11 ตอนที่ 4 กำแพงทิฐิ (3)
1,031 | 0 | 12 ส.ค. 2560
12 ตอนที่ 4 กำแพงทิฐิ (4)
1,334 | 0 | 16 ส.ค. 2560
13 ตอนที่ 5 ด้วยหัวใจไม่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่ (1)
991 | 0 | 20 ส.ค. 2560
14 ตอนที 5 ด้วยหัวใจไม่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่ (2)
1,303 | 0 | 24 ส.ค. 2560
15 ตอนที่ 5 ด้วยหัวใจไม่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่ (3)
950 | 0 | 28 ส.ค. 2560
16 ตอนที่ 5 ด้วยหัวใจไม่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่ (4)
897 | 0 | 07 ก.ย. 2560
17 ตอนที่ 5 ด้วยหัวใจไม่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่ (5)
918 | 0 | 11 ก.ย. 2560
18 ตอนที่ 6 เพลิง (1)
961 | 0 | 18 ก.ย. 2560
19 ตอนที่ 6 เพลิง (2)
1,149 | 0 | 02 ต.ค. 2560
20 ตอนที่ 6 เพลิง (3)
683 | 0 | 09 ธ.ค. 2560

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Top