กำเนิดจอมราชันย์บรรพกาล

  • 4,080 ทั้งหมด
  • 0 ความคิดเห็น
กำเนิดจอมราชันย์บรรพกาลhttps://www.pinterest.com/pin/453948837431174870/
ระดับพลังลมปราณ
ทุกระดับมี 9 ขั้น
ขั้นที่ 1 - 3 เป็นขั้นต่ำ
ขั้นที่ 4 - 6 เป็นขั้นกลาง
ขั้นที่ 7 - 9 เป็นขั้นสูง
ทุกระดับต่ำ,กลาง,สูงล้วนแต่มีพลังที่มากกว่าขั้นที่น้อยกว่าทั้งสิ้น

- พื้นฐาน [10ปี - 12ปี]
- ก่อเกิด [13ปี - 20ปี]
- แก่นแท้ [21ปี - 28ปี]
- ปรมาจารย์ [29ปี - 35ปี]
- เซียนวิถี [36ปี - 51ปี]
- ลัทธิแห่งเต๋า [52ปี - 69ปี]
- ยอดยุทธ์ [70ปี - 139ปี]
- จักพรรดิ [140ปี - 253ปี]
- รากสวรรค์ [254ปี - 489ปี]
- ก่อเกิดสวรรค์ [490ปี - 987ปี]
- แก่นแท้สวรรค์ [988ปี - 1,628ปี]
- เทพ [1,629ปี - 4,155ปี]
- จอมราชันย์ [ไม่มีใครถึง]
- พระเจ้า [มีคนเดียว]
- บรรพกาล [ไม่มีใครถึง]
- จอมราชันย์บรรพกาล [ไม่มีใครถึง]

ระดับวิชา/ทักษะ [มีต่ำกลางสูงแต่ละระดับ]
- พื้นฐาน
- แก่นแท้
- เซียน
- ตำนาน
- พระเจ้า
- บรรพกาล

ระดับยา
- ยาขั้นต้น
- ยาขั้นกลาง
- ยาขั้นสูง
- ยาขั้นเซียน
- ยาขั้นวิถีเต๋า
- ยาขั้นตำนาน
- ยาเทพ
- ยาขั้นพระเจ้า
- ยาระดับบรรพกาล

ระดับอาวุธ
- ต่ำ
- กลาง
- สูง
- เซียน
- ตำนาน
- รากสวรรค์
- พระเจ้า
- บรรพกาล

ระดับนักปรุงยา
- นักปรุงยาแรกเริ่ม : ชุดสีน้ำตาล : ไม่มีไฟ
- นักปรุงตาขั้นต่ำ : ชุดสีขาว : เพลิงสีส้ม
- นักปรุงยาขั้นกลาง : ชุดสีเทา : เพลิงสีแดง
- นักปรุงยาขั้นสูง : ชุดสีเหลือง : เพลิงสีฟ้า
- อาวุโสนักปรุงยา : ชุดสีเขียว : เพลิงสีขาว
- เซียนโอสถ : ชุดสีฟ้า : เพลิงสีม่วง
- นักปรุงยารากสวรรค์ : ชุดสีแดง : เพลิงสีทอง
- เทพโอสถ : ชุดสีทอง : เพลิงสีรุ้ง

ระดับช่างตีเหล็ก
- ช่างแรกเริ่ม
- ช่างเหล็กขั้นต่ำ : เข้าใจวัตถุดิบและสามารถสร้างอาวุธระดับต่ำได้
- ช่างเหล็กขั้นกลาง : สามารถสร้างอาวุธระดับกลางได้
- ช่างตีเหล็กระดับสูง : สามารถสร้างอาวุธได้ตั้งแต่ระดับกลาง,สูง และสามารถสร้างได้ด้วยตัวตนเดียว
- ตำนาน : สามารถสร้างอาวุธระดับเซียน,ตำนานได้
- เทพช่างตีเหล็กโลหะ : สามารถสร้างอาวุธระดับรากสวรรค์ได้
- ช่างตีเหล็กบรรพกาล : สามารถสร้างอาวุธระดับพระเจ้า,บรรพกาลได้

เลือกตอน

ตอน ชื่อตอน
1 กำเนิดจอมราชันย์ : เซียนวิถี
256 | 0 | 22 ม.ค. 2561
2 กำเนิดจอมราชันย์ : จี้จุดราชันย์ระดับ 1
125 | 0 | 23 ม.ค. 2561
3 กำเนิดจอมราชันย์ : พยัคฆ์ร้ายรามสูร
113 | 0 | 23 ม.ค. 2561
4 กำเนิดจอมราชันย์ : ย่างเข้าสู่ระดับลัทธิแห่งเต๋า
172 | 0 | 24 ม.ค. 2561
5 กำเนิดจอมราชันย์ : คำสาปแห่งซากศพมายา
110 | 0 | 26 ม.ค. 2561
6 กำเนิดจอมราชันย์ : ล้างบาง (1)
138 | 0 | 27 ม.ค. 2561
7 กำเนิดจอมราชันย์ : ล้างบาง (2)
116 | 0 | 28 ม.ค. 2561
8 กำเนิดจอมราชันย์ : ขายวัตถุดิบสัตว์อสูร
85 | 0 | 29 ม.ค. 2561
9 กำเนิดจอมราชันย์ : นักปรุงยา (1)
96 | 0 | 29 ม.ค. 2561
10 กำเนิดจอมราชันย์ : นักปรุงยา (2)
63 | 0 | 30 ม.ค. 2561
11 กำเนิดจอมราชันย์ : นักปรุงยา (3)
68 | 0 | 31 ม.ค. 2561
12 กำเนิดจอมราชันย์ : เหม่ยเหม่ย
115 | 0 | 03 ก.พ. 2561

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Top