วิธีเขียนนิยาย

หลังจากสมาชิกแล้วให้ตรวจสอบอีเมลจากทุกกล่องรับข้อความรวมถึง Spam Mail, Junk Mail เพื่อคลิกลิงค์ยืนยันตัวตนอีกครั้ง เมื่อ Login เข้าสู่ระบบจะปรากฏรูปส่วนตัวด้านบนจากนั้นเข้าไปยังเมนู "นิยายของฉัน" ซึ่งเป็นหน้านิยายของผู้เขียนเองเปรียบเสมือนพืนที่สำหรับแสดงผลงานตัวเอง

1. เริ่มเขียนนิยายโดยการกดปุ่ม "เขียนนิยายใหม่" (ดูรูปด้านล่างประกอบ)

2. เริ่มต้นระบบจะให้ใส่นามปากกาก่อน หลังจากนั้นเริ่มเขียนนิยายใหม่โดยเลือกนามปากกา , เลือกหมวดนิยาย ,ตั้งชื่อนิยาย ,คำโปรยเพื่อเชิญชวนคนเข้ามาอ่าน ,เนื้อหานิยาย , รูปหน้าปก และ Tags  (ดูรูปด้านล่างประกอบ)

3. เมื่อเขียนนิยายเสร็จเรียบร้อยให้กดปุ่ม "บันทึก" (ดูรูปด้านล่างประกอบ)

4. หลังจากบันทึกนิยายเรียบร้อยแล้วระบบจะพอไปยังหน้าแก้ไขนิยายอัตโนมัติ กรณีต้องการตรวจสอบและแก้ไขเนื้อหาอีกครั้ง ซึ่งจะมีแถบ "ตอน" ให้สามารถเข้าไปเพิ่มตอนใหม่ได้ โดยกดปุ่ม "เพิ่มตอน" (ดูรูปด้านล่างประกอบ)

5. กดปุ่ม "เพิ่มตอน" จะเข้าไปยังหน้าให้เขียนเนื้อหาของตอนนั้นคือใส่ ชื่อตอน , เนื้อหา และรูปประกอบ (ถ้ามี) จากนั้นกดปุ่ม "บันทึก" (ดูรูปด้านล่างประกอบ)

6. หากต้องการแก้ไขและลบนิยายหรือตอน ให้เข้าไปที่หน้า "นิยายของฉัน" จะแสดงรายการนิยายซึ่งจะมีปุ่ม แก้ไข , ตอน และลบแสดงอยู่ (ดูรูปด้านล่างประกอบ)

แต่หากต้องการ เพิ่ม ,แก้ไข หรือลบตอนให้คลิกไปที่ปุ่มตอนจะเข้าไปยังหน้าจัดการตอนของนิยายเรื่องนั้น (ดูรูปด้านล่างประกอบ)

Top